ΑΡΡΥΘΜΙΑ & ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

Τι είναι η αρρυθμία;
Τι ειναι η κολπική μαρμαρυγή;
Πώς μετράω την αρρυθμία και την κολπική μαρμαρυγή;
Τι πρέπει να κάνω εάν εμφανιστεί το σύμβολο της κολπικής μαρμαρυγής;
Είναι αξιόπιστη η μέτρηση της πίεσης εάν έχω κολπική μαρμαρυγή;
Έχω διαγνωσθεί με κολπική μαρμαρυγή αλλά το πιεσόμετρο δεν το εμφανίζει πάντα;

Τι είναι η αρρυθμία;
Η αρρυθμία είναι μια κατάσταση στην οποία ο καρδιακός ρυθμός είναι ακανόνιστος, λόγω σφαλμάτων στο βιοηλεκτρικό σύστημα που διεγείρει τον καρδιακό ρυθμό. Τα τυπικά συμπτώματα είναι αίσθημα διακοπής των καρδιακών παλμών, πρόωρη συστολή, παθολογικά γρήγορος παλμός (ταχυκαρδία) ή παθολογικά αργός παλμός (βραδυκαρδία). Ως ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός ορίζεται ο ρυθμός που είναι κατά 25% λιγότερος ή κατά 25% περισσότερος από το μέσο ρυθμό που ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης.

Πίσω στην αρχή

Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή;
Η κολπική μαρμαρυγή είναι η συνηθέστερη μορφή ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού (αρρυθμία) που μπορεί να οδηγήσει σε θρόμβους αίματος, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια και άλλες επιπλοκές που σχετίζονται με την καρδιά. Κατά τη διάρκεια της κολπικής μαρμαρυγής, οι δύο ανώτερες κοιλότητες (κόλποι) της καρδιάς λειτουργούν με ένα χαοτικό και ακανόνιστο τρόπο - εκτός συντονισμού με τις δύο κατώτερες κοιλότητες (κοιλίες) της καρδιάς. Τα επεισόδια της κολπικής μαρμαρυγής μπορεί να είναι περιστασιακά ή μόνιμα. Περίπου 70% των επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής είναι ασυμπτωματικά και παραμένουν αδιάγνωστα. Στην αρχή η κολπική μαρμαρυγή εμφανίζεται μόνο ως ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός και μπορεί να παραβλεφθεί σε σποραδικές επισκέψεις στον ιατρό. Για αυτό το λόγο η έγκαιρη ανίχνευσή της είναι πολύ σημαντική και μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισόδίου κατά 68%.

Πίσω στην αρχή

Πώς μετράω την αρρυθμία και την κολπική μαρμαρυγή;
Χάρη στην τεχνολογία Afib, τα πιεσόμετρα Omron M6 Comfort & Omron M7 Intelli IT ανιχνεύουν αξιόπιστα την αρρυθμία και την κολπική μαρμαρυγή όπως επιδεικνύεται σε διεθνή μελέτη* που παρουσιάστηκε το 2018 στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας.

* M. Ishizawa, T. Noma, T. Minamino et al., Multiple measurements with automated blood pressure monitor can detect atrial fibrillation with high sensitivity and specificity in general cardiac patients, ESC Congress 2018

Πίσω στην αρχή

Τι πρέπει να κάνω εάν εμφανιστεί το σύμβολο της κολπικής μαρμαρυγής;
Συνιστάται να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας για περαιτέρω εξέταση.

Πίσω στην αρχή

Είναι αξιόπιστη η μέτρηση της πίεσης εάν έχω κολπική μαρμαρυγή;
Η κολπική μαρμαρυγή ή ένας ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός μπορεί να επηρεάσει τις μετρήσεις της πίεσής σας και να δυσκολέψει τη λήψη μιας ακριβούς μέτρησης. Ενδέχεται να απαιτούνται επαναλαμβανόμενες μετρήσεις για την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας*. Στη λειτουργία κολπικής μαρμαρυγής, η μέτρηση της πίεσης λαμβάνεται 3 φορές από τα πιεσόμετρα Omron M6 Comfort & Omron M7 Intelli IT κι εμφανίζεται η μέση τιμή. Εάν όμως η επίδραση του ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού είναι πολύ μεγάλη για να δοθεί ένα αποτέλεσμα μέτρησης, τότε το πιεσόμετρο θα εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος (Ε5/Ε6).

* Prof Roland Asmar et al., European Society of Hypertension Recommendations for Conventional, Ambulatory and Home Blood Pressure Measurement

Πίσω στην αρχή

Έχω διαγνωσθεί με κολπική μαρμαρυγή αλλα το πιεσόμετρο δεν το εμφανίζει πάντα;
Η κολπική μαρμαρυγή ενδέχεται να μη συμβαίνει τη στιγμή ορισμένων μετρήσεων της πίεσής σας. Συνιστάται να συμβουλεύεστε τακτικά τον ιατρό σας.
 

Πίσω στην αρχή

ΑΡΧΙΚΗ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | © 2012-2020 Γ.ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε. All rights reserved