ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ

Πώς μπορώ να καθαρίσω το συμπιεστή (κύρια μονάδα) του νεφελοποιητή;
Το σετ νεφέλωσης χρειάζεται καθάρισμα;
Οι μάσκες και το επιστόμιο του νεφελοποιητή περιέχουν λάτεξ;
Πώς αλλάζω το φίλτρο αέρα του νεφελοποιητή;
Μετά τη χρήση του νεφελοποιητή, έχει μείνει υγρασία μέσα στο σωλήνα αέρα. Πώς την αφαιρώ;
Μπορεί ο νεφελοποιητής MicroAir U-22 να χρησιμοποιηθεί για θεραπεία που απαιτεί συνεχόμενη ή διακεκομμένη ροή;
Πώς χρησιμοποιείται ένα ροόμετρο;

Πώς μπορώ να καθαρίσω το συμπιεστή (κύρια μονάδα) του νεφελοποιητή;
Για να καθαρίσετε το συμπιεστή του νεφελοποιητή, βρέξτε ένα μαλακό ύφασμα με νερό ή ήπιο απορρυπαντικό. Σκουπίστε το περίβλημα και αμέσως στεγνώστε με ένα μαλακό καθαρό στεγνό ύφασμα. Μη βυθίζετε ή ξεπλένετε το συμπιεστή με οποιοδήποτε υγρό, με σκληρά απορρυπαντικά ή με χημικά. Προσοχή, ο συμπιεστής δεν είναι αδιάβροχος.

Πίσω στην αρχή

Το σετ νεφέλωσης χρειάζεται καθάρισμα;
Συνιστάται να καθαρίζετε το σετ νεφέλωσης μετά από κάθε χρήση (και οπωσδήποτε μετά από κάθε μέρα κανονικής χρήσης). Αποστειρώστε με βρασμό όλα τα μέρη του νεφελοποιητή (εκτός από το σωλήνα, τις μάσκες και την κεντρική μονάδα) για περίπου 10 λεπτά.

Πίσω στην αρχή

Οι μάσκες και το επιστόμιο του νεφελοποιητή περιέχουν λάτεξ;
Οι μάσκες και το επιστόμιο του νεφελοποιητή είναι κατασκευασμένα από PVC και δεν περιέχουν λάτεξ.

Πίσω στην αρχή

Πώς αλλάζω το φίλτρο αέρα του νεφελοποιητή;
Όλοι οι νεφελοποιητές OMRON, εκτός του μοντέλου MicroAir U-22), είναι εξοπλισμένοι με ένα φίλτρο αέρος το οποίο βρίσκεται συνήθως κάτω από το μικρό μπλε πώμα στην μπροστινή μεριά του νεφελοποιητή. Τα φίλτρα αέρα πρέπει να αλλάζονται σε τακτική βάση για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του νεφελοποιητή. Μετά τη χρήση του νεφελοποιητή, έχει μείνει υγρασία μέσα στο σωλήνα αέρα. Πώς την αφαιρώ; Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αέρα είναι ακόμα συνδεδεμένος με το νεφελοποιητή 2. αποσυνδέστε το σωλήνα αέρα από το σετ νεφέλωσης 3. ενεργοποιήστε το νεφελοποιητή έτσι ώστε να περάσει αέρας μέσα από το σωλήνα και να τον στεγνώσει

Πίσω στην αρχή

Μπορεί ο νεφελοποιητής MicroAir U-22 να χρησιμοποιηθεί για θεραπεία που απαιτεί συνεχόμενη ή διακεκομμένη ροή;
Ο νεφελοποιητής MicroAir U-22 έχει σχεδιαστεί και για τις δύο περιπτώσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες του ιατρού σας για τη συνιστώμενη θεραπευτική αγωγή.

Πίσω στην αρχή

Πώς χρησιμοποιείται ένα ροόμετρο;
Τοποθετήστε το κατάλληλο μέγεθος επιστομίου στο ροόμετρο. Μετακινήστε το δείκτη μέτρησης στο κάτω μέρος (στο μηδέν). Πάρτε μία βαθιά εισπνοή, βάλτε το στόμα στο επιστόμιο και εκπνεύστε όσο πιο δυνατά και γρήγορα μπορείτε. Δεν χρειάζεται να εκπνεύσετε όλο τον αέρα από τους πνεύμονές σας. Η τελική θέση του δείκτη αποτυπώνει τη μέγιστη εκπνευστική ροή σας.

Πίσω στην αρχή

ΑΡΧΙΚΗ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | © 2012-2016 Γ.ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε. All rights reserved